சங்ககிரி தொகுதி – நாற்றங்கால் நடும் நிகழ்வு

24

சங்ககிரி தொகுதி, மகுடஞ்சாவடி கிழக்கு ஒன்றியத்தில் நாம் தமிழர் நாற்றங்கால்(நர்சரி) அமைக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.