சங்ககிரி – உறுப்பினர் அட்டை வழங்கும் நிகழ்வு

19

சங்ககிரி தொகுதி, தேவூர் பேரூராட்சி பகுதியில் உள்ள புதிதாக உறவுகளை கட்சியில் இணைத்து உறுப்பினர் அட்டை வழங்கினார்.