குளச்சல் தொகுதி – ஒன்பது இடங்களில் கொடியேற்ற நிகழ்வு

39

முளகுமுடு பேரூராட்சி சார்பாக தலைவர் மேதகு பிரபாகரன் பிறந்தநாள் சிறப்பு நிகழ்வாக 9 இடங்களில் கொடியேற்ற நிகழ்வு நடைபெற்றது.