கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி – செயற்பாட்டு வரைவு துண்டறிக்கை விநியோகம்

19

நாம் தமிழர் கட்சி, திருவள்ளூர் வடக்கு மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி சார்பாக புதுகும்மிடிப்பூண்டி
சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு நாம் தமிழர் கட்சியின் செயற்பாட்டு வரைவுகள் கொண்ட
துண்டறிக்கை புதுகும்மிடிப்பூண்டி ஊராட்சியில் வழங்கப்பட்டது