கிருஷ்ணராயபுரம் – பனை விதை நடுதல்

11

(13/12/2020 )அன்று கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டமன்ற தொகுதிகுட்பட்ட தாந்தோணி ஒன்றியம் ஓந்தாம்பட்டி குளத்தில் பனை விதைகள் விதைக்கபட்டது.உறவுகள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.