கிணத்துக்கடவு தொகுதி – மரக்கன்று வழங்கள் உறுப்பினர் சேர்க்கை

17

கிணத்துக்கடவு தொகுதி செட்டிப்பாளையம் பகுதியில் மரக்கன்றுகள் வழங்குதல் மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.