காட்டுமன்னார் கோயில் – உணவு வழங்குதல்

32

காட்டுமன்னார் கோயில் தொகுதிக்கு உட்பட்ட மழை வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உணவு பொட்டலங்கள் வழங்கப்பட்டது இதில் பொறுப்பாளர்கள்
களப் போராளிகள் கலந்து கொண்டனர்.