கவுண்டம்பாளையம் தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

35

கோயம்புத்தூர் கவுண்டம்பாளையம் தொகுதியை சார்ந்த காளப்பட்டி பகுதியில் புதிய உறுப்பினர்கள் இணைக்கும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.