எடப்பாடி – உறுப்பினர் அட்டை வழங்கும் நிகழ்வு

78

16-12-20 எடப்பாடி தொகுதியில் உறவுகளின் இல்லத்திற்கே சென்று புதிதாக உறவுகளை கட்சியில் இணைத்து உறுப்பினர் அட்டை வழங்கப்பட்டது.