இராணிப்பேட்டை தொகுதி – காரை பகுதியில் புலிக் கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

25

இராணிப்பேட்டை தொகுதி – இராணிப்பேட்டை நகரத்திற்கு உட்பட்ட காரை பகுதியில் புலி கொடி ஏற்றப்பட்டது.