அருவிக்கரை – தேர்தல் பரப்புரை குறித்த கலந்தாய்வு.

14

அருவிக்கரை ஊராட்சி தச்சூர் பகுதியில் ஊராட்சி கட்டமைப்பு – தேர்தல் பரப்புரை குறித்த கலந்தாய்வு.