அரியலூர் தொகுதி – பூண்டி ஊராட்சி கிளை கலந்தாய்வு

84

அரியலூர் சட்டமன்றதொகுதி திருமானூர் மேற்கு ஒன்றியம் பூண்டி,கோக்குடி,வேப்பங்குழி கிளை கட்டமைத்து கிளைக்கான கலந்தாய்வு மாவட்ட,தொகுதி பொறுப்பாளர்களின் பங்களிப்புடன் நடைபெற்றது.