வந்தவாசி தொகுதி – கொடியேற்று விழா

55

வந்தவாசி தொகுதி வடக்கு ஒன்றியம் சார்பாக கொடியேற்ற நிகழ்வு மற்றும் மரக்கன்று நடும் விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது.