மேட்டூர் தொகுதி – தமிழ் முழக்கம் சாகுல் அமீது வீரவணக்க நிகழ்வு

62

நாம தமிழ் கட்சி மேட்டூர் சட்டமன்ற தொகுதி, மேச்சேரி ஒன்றியம் சார்பாக தமிழ் முழக்கம்.சாகுல் அமீது அவர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.