பொன்னேரி தொகுதி – புலிக் கொடியேற்றும் விழா

45

பொன்னேரி சட்டமன்றத் தொகுதி  சார்பாக 19:11:2020 அன்று  அண்ணாமலைச்சேரி கிராமத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி கொடியேற்றப்பட்டது . இதில் 50-திற்கும் மேற்பட்ட உறவுகள் பங்குபெற்றனர்.