பெரியகுளம் தொகுதி- வ உ சிதம்பரனார் புகழ் வணக்கம்

35

பெரியகுளம் தொகுதி சார்பாக நமது பாட்டன் வ உ சிதம்பரனாரின்  84 ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளில் தாமரைக்குளத்தில் உள்ள ஐயாவின் சிலைக்கு 18.11.2020 மாலை அணிவித்து மலர் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டசெலுத்தப்பட்டது.