பெரம்பூர் தொகுதி – மாவீரன் வீரப்பனார் வீரவணக்க நிகழ்வு

28

பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக  18/10/2020 அன்று காலை 9:00 மணிக்கு, 34ஆவது வட்டம், பார்வதி நகர் பேருந்து நிறுத்தம். மாவீரன் வீரப்பன் ஐயாவிற்கு  வீர வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.