பெரம்பூர் தொகுதி – தாயார் பதூசம்மாளுக்கு புகழ்வணக்க நிகழ்வு.

11

பெரம்பூர் தொகுதி சார்பாக 01/11/2020 அன்று காலை 09:30 மணிக்கு தமிழ்த்தேச போராளி மாவீரன் தமிழரசன் ஐயாவின் தாய் பதூசம்மாள் அவர்களுக்கு  புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.