பல்லடம் தொகுதி – மாவீரர் நாள் வீரவணக்க நிகழ்வு

15

பல்லடம் சட்டமன்ற தொகுதி 53வது சிறகத்திற்குட்பட்ட ஐஜி குடியிருப்பில் மாவீரர்நாள் வீரவணக்க நிகழ்வு எடுக்கப்பட்டது.