பர்கூர்_சட்டமன்றத்தொகுதி -கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

26

18/10/2020) ஞாயிற்றுக்கிழமை #கிருட்டிணகிரி_கிழக்கு_மாவட்டம் #பர்கூர்_சட்டமன்றத்தொகுதி காட்டகரம்_ஊராட்சி #மாமரத்தூர்_கிராமத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.