பத்மநாபபுரம் – மாவீரர் நாள் நிகழ்வு

13

மாவீரர் நாள் நிகழ்வு !
27-11-2020

வேர்கிளம்பி பேரூராட்சி,
நாம் தமிழர் கட்சி,
பத்மநாபபுரம் தொகுதி,
குமரி மத்திய மாவட்டம்.