நெய்வேலி தொகுதி – மாவீரர் நாள் நிகழ்வு

25

நெய்வேலி சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக மாவீரர் தினம் நிகழ்வு நடைபெற்றது.