தொகுதி அலுவலகம் திறப்பு – திண்டுக்கல் தொகுதி

20

திண்டுக்கல் தொகுதி அலுவலகம் 08.11.2020 அன்று செ.வெற்றிக்குமரன் (மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்) அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டது இதில் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் உறவுகள் கலந்து கொண்டனர்.