துறைமுகத் தொகுதி – தமிழ்நாடு நாள் பெருவிழா

13

துறைமுகம் தொகுதி சார்பாக 01/11/2020 தமிழ்நாடு நாள் பெருவிழா  நிகழ்வு நடைபெற்றது. இதில் தொகுதி மற்றும் வட்டப் பொறுப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.