திருச்செங்கோடு தொகுதி -மாவீரன் வீரப்பனார் வீரவணக்க நிகழ்வு

88

திருச்செங்கோடு தொகுதி திருச்செங்கோடு மேற்கு ஒன்றியம் சார்பாக பட்லூர் ஊராட்சியில் எல்லை காத்த மாவீரன் வீரப்பனார் அவர்களின் நினைவை சுமந்து கொடியெற்றப்பட்டு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.