திருச்சி மேற்கு – புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

44

திருச்சி மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக*22.11.2020* அன்று  *பஞ்சப்பூர்* கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.