திண்டுக்கல் தொகுதி – மாவீரர் நாள் நிகழ்வு

16

தமிழர்களுக்கான தேசத்தை கட்டியெழுப்ப களத்திலே விதையாய் விழுந்த மாவீரர்களுக்கு திண்டுக்கல் தொகுதி சார்பாக சுடறேற்றி 27.11.2020 அன்று வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.