சாத்தூர் தொகுதி – புதிதாய் உறவுகள் இணைப்பு விழா

30

சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாகசாத்தூர் மேற்கு ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட சோழபுரம் ஊராட்சி
தேசிகாபுரம் கிராமத்தில் புதிதாக இணைந்த உறவுகளுடன் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.