சாத்தூர் ச தொகுதி – ஏழு தமிழர்களின் விடுதலை தொடர்பாக இணைய வழிப் போராட்டம்

34

சாத்தூர் தொகுதி சார்பாக வீரத்தமிழச்சி சகோதரி செங்கொடி அவர்களுக்கு நினைவேந்தல் மற்றும் ஏழு தமிழர்களின் விடுதலை தொடர்பாக இணைய வழிப் போராட்டம் நடைப்பெற்றது.