சங்ககிரி தொகுதி – மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கம்

32

சங்ககிரி தொகுதி அலுவலகத்தில் மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது