கொளத்தூர் தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை  முகாம்

136

கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை  முகாம் 18/10/2020 & 25/10/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை  நடைபெற்றது.