குளச்சல் தொகுதி – மாவீரர் நாள் வீரவணக்க நிகழ்ச்சி

13

குளச்சல் தொகுதி கப்பியறை பேரூராட்சி சார்பாக மாவீரர் வீரவணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது. இதில் 22,000 நிதி உதவி வழங்கப்பட்டது.