குடியாத்தம் தொகுதி – புலிகொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

25

வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் தொகுதி பேர்ணாம்பட்டு நடுவண் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட சொக்கரிஷி குப்பம் கிராமத்தில் புலிகொடி ஏற்றப்பட்டது.