கீழ்வைத்தியணான்குப்பம் – மரக்கன்று நடும் விழா

127

வேலூர் மாவட்டம் கீழ்வைத்தியணான்குப்பம் தொகுதி 11-10-2020 அன்று பனைவிதை 2051 விதைகள் நடும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திகோவில்பட்டி தொகுதி – பொதுக்குழு கூட்டம்
அடுத்த செய்திதிருவாரூர் – மாதாந்திர கலந்தாய்வு நிகழ்வு