கிள்ளியூர் தொகுதி – அலுவலக திறப்பு விழா

34

29-11-2020 அன்று கிள்ளியூர் தொகுதி அலுவலக திறப்பு விழா நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட உறவுகள் ஒவ்வொருவருக்கும் புரட்சி வாழ்த்துக்கள்.