கடலூர் – நகர பொறுப்பாளர் கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

32

மாலை 5 மணி முதல் 7 மணி வரை கடலூர் வடக்கு நகர பொறுப்பாளர்களுடன் கிளை கட்டமைப்பு மற்றும் வருங்கால நிகழ்வுகள் குறித்து கலந்தாலோசிக்கப்பட்டது.