கடலூர் தொகுதி – கபசுரக் குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

22

09-06-2020 அன்று கடலூர் வடக்கு நகரம் பகுதியில் காலை 8 மணிமுதல் 10 மணிவரை மக்களுக்கு கபசுரக் குடிநீர் மற்றும் முக கவசம் வழங்கப்பட்டது.