கடலூர் தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

47

கடலூர் நடுவண் நகரம் நகராட்சி பள்ளி எதிரில் மக்களுக்கு கபசுரக் குடிநீர் மற்றும் முகக் கவசம் வழங்கப்பட்டது. இதனுடன் உறுப்பினர் சேர்க்கை நிகழ்வும் நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திஒட்டன்சத்திரம் தொகுதி – மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்
அடுத்த செய்திகடலூர் – இரசாயன தொழிற்சாலைக்கு எதிராக போராட்டம்