கடலூர் – தெற்கு ஒன்றிய பொறுப்பாளர் கலந்தாய்வு

36

18-6-2020 அன்று கடலூர் தெற்கு ஒன்றிய நிர்வாகிகளுடன் புதிய பொறுப்பாளர் நியமனம் குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் நடைப்பெற்றது