கடலூர் – உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழா.

20

03-10-2020 அன்று காலை தெற்கு ஒன்றியம் பாதிரிக்குப்பம் பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது இதில் மாநில மற்றும் மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் கலந்துகொண்டுனர்.