ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி – குருதிக் கொடை நிகழ்வு

52

ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி சார்பில் 26/11/2020 அன்று நமது தேசிய தலைவர் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு குருதிக் கொடை வழங்கப்பட்டது