ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதி – மரக்கன்று நடுதல்

68

ஒட்டன்சத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக தொப்பம்பட்டி ஒன்றியம் பாலப்பம்பட்டி ஊராட்சி யில் உள்ள குளத்துப்புதூர் கிராமத்தில் 200 மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டது