ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதி – மரக்கன்று கள் நடுதல்

30

ஒட்டன்சத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக தொப்பம்பட்டி ஒன்றியம் வில்வாதம்பட்டி ஊராட்சி யில் 150 மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டது