ஊத்தங்கரை சட்டமன்றத் தொகுதி – மாவீரன் வீரப்பன் வீர வணக்க நாள்

97

ஊத்தங்கரை சட்டமன்றத் தொகுதி *ஊத்தங்கரை நகரம்* நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக *வனக்காவலன் ஐயா வீரப்பன்* அவர்கள் நினைவை போற்றி வீரவணக்கம் 25.10.2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 11 மணிக்கு செலுத்தப்பட்டது.