உளுந்தூர்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதி மாதாந்திர கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

25

01.11. 2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை கள்ளக்குறிச்சி கிழக்கு மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதியின் மாதாந்த கலந்தாய்வு கூட்டம் திருநாவலூர் கிழக்கு ஒன்றியம் கெடிலத்தில் நடைபெற்றது.