இராணிப்பேட்டை தொகுதி – வாலாஜா நகரத்தில் தேவர் ஜெயந்தி விழா மற்றும் மருதுசகோதரர்கள் நினைவு தினம்

52

இராணிப்பேட்டை தொகுதி – வாலாஜா நகரத்தில் தேவர் ஜெயந்தி விழா மற்றும் மருதுசகோதரர்கள் நினைவு தினம் முன்னெடுக்கப்பட்டது.