இராணிப்பேட்டை தொகுதி – புலிக் கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

13

இராணிப்பேட்டை தொகுதி சார்பாக  வாலாஜா கிழக்கு ஒன்றியம் அனந்தலை ஊராட்சியில் புலிக் கொடி ஏற்றப்பட்டது.