ஆற்காடு தொகுதி 5000 பனைவிதைகள் விதைக்கும் விழா

85

 

ஆற்காடு சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக  உள்ள 5 ஏரிகரைகளில் விதைக்கப்பட்ட சுமார் 5000 பனை விதைகள் விதைக்கப்பட்டன.