ஆரணி சட்டமன்ற தொகுதி -மருது சகோதரர்கள் வீரவணக்க நிகழ்வு

117

ஆரணி சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக மருது சகோதரர்கள் நினைவை தினத்தில் வீரவணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது