ஆம்பூர் தொகுதி – கொடிக் கம்பம் நாடும் நிகழ்வு

87

ஆம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக ஆலங்காயம் மேற்கு ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட மேல்பள்ளிப்பட்டு கிராமத்தில்  புலிக் கொடி ஏற்றப்பட்டது.